Postępy w realizacji

 

Stan realizacji inwestycji na 31.12.2011 roku (procent wykonania wg harmonogramu)

 

 1. Roboty budowlane – 20,09%

1.1  Zbiornik reaktora MBR – 19,95%

1.2  Zbiornik sita – 0,00%

1.3  Zbiornik istniejący (reaktor biologiczny) – 0,00%

1.4  Ściana + fundament prasy – 0,00%

1.5  Magazyn osadu – 38,00%

1.6  Komora pomiarowa – 0,00

1.7  Płyta fundamentowa pod biofiltr – 0,00%

1.8  Pompownia główna – 0,00%

1.9  Zbiornik wtórny – 0,00%

 1. Sieci i instalacje technologiczne – 2,65%

2.1  Komora pomiarowa – 0,00%

2.2  Pompownia pośrednia – 0,00%

2.3  Pompownia główna – 0,00%

2.4  Sekwencyjny reaktor z osadem czynnym – 85,00%

2.5  Studzienka ściekowa S1 – 0,00

2.6  Komora zasuw – 30,00%

2.7  Ciąg ściekowy: komora zasuw – istniejący kolektor – 100,00%

2.8  Ciąg ściekowy: reaktor biologiczny – pompownia pośrednia – 0,00%

2.9  Ciąg osadowy: bioreaktor MBR – istniejący ciąg osadowy – 0,00%

2.10    Kolektor sprężonego powietrza: hala dmuchaw – reaktor biologiczny – 0,00%

2.11    Zablokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania osadu – 0,00%

2.12    Zbiornik uśredniający – 0,00%

2.13    Hala dmuchaw – 0,00%

2.14    Hala odwodnienia osadu – 0,00%

2.15    Biofiltr – 0,00%

2.16    Magazyn osadu – 0,00%

2.17    Reaktor biologiczny – komora osadu – 0,00%

2.18    Bioreaktor membranowy MBR – 0,00%

2.19    Rozruch oczyszczalni – 0,00%

 

3. Instalacje elektryczne – 0,00%

 

Stan realizacji inwestycji na 31.03.2012 roku (procent wykonania wg harmonogramu)

 

 1. Roboty budowlane – 56,04 %

1.1  Zbiornik reaktora MBR – 70,58 %

1.2  Zbiornik sita – 0,00%

1.3  Zbiornik istniejący (reaktor biologiczny) – 10,00%

1.4  Ściana + fundament prasy – 0,00%

1.5  Magazyn osadu – 88,80%

1.6  Komora pomiarowa – 0,00

1.7  Płyta fundamentowa pod biofiltr – 0,00%

1.8  Pompownia główna – 0,00%

1.9  Zbiornik wtórny – 0,00%

 1. Sieci i instalacje technologiczne – 2,99%

2.1  Komora pomiarowa – 0,00%

2.2  Pompownia pośrednia – 0,00%

2.3  Pompownia główna – 0,00%

2.4  Sekwencyjny reaktor z osadem czynnym – 96,61%

2.5  Studzienka ściekowa S1 – 0,00

2.6  Komora zasuw – 30,00%

2.7  Ciąg ściekowy: komora zasuw – istniejący kolektor – 100,00%

2.8  Ciąg ściekowy: reaktor biologiczny – pompownia pośrednia – 0,00%

2.9  Ciąg osadowy: bioreaktor MBR – istniejący ciąg osadowy – 0,00%

2.10    Kolektor sprężonego powietrza: hala dmuchaw – reaktor biologiczny – 0,00%

2.11    Zablokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania osadu – 0,00%

2.12    Zbiornik uśredniający – 0,00%

2.13    Hala dmuchaw – 0,00%

2.14    Hala odwodnienia osadu – 0,00%

2.15    Biofiltr – 0,00%

2.16    Magazyn osadu – 0,00%

2.17    Reaktor biologiczny – komora osadu – 0,00%

2.18    Bioreaktor membranowy MBR – 0,00%

2.19    Rozruch oczyszczalni – 0,00%

 

3. Instalacje elektryczne – 0,00%

 

Stan realizacji inwestycji na 30.06.2012 roku (procent wykonania wg harmonogramu)

 

 1. Roboty budowlane – 81,14 %

1.1  Zbiornik reaktora MBR – 90,00 %

1.2  Zbiornik sita – 0,00%

1.3  Zbiornik istniejący (reaktor biologiczny) – 90,00%

1.4  Ściana + fundament prasy – 80,73 %

1.5  Magazyn osadu – 93,50%

1.6  Komora pomiarowa – 0,00

1.7  Płyta fundamentowa pod biofiltr – 100,00%

1.8  Pompownia główna – 0,00%

1.9  Zbiornik wtórny – 0,00%

 1. Sieci i instalacje technologiczne – 16,76 %

2.1  Komora pomiarowa – 0,00%

2.2  Pompownia pośrednia – 50,00%

2.3  Pompownia główna – 0,00%

2.4  Sekwencyjny reaktor z osadem czynnym – 100,00%

2.5  Studzienka ściekowa S1 – 0,00

2.6  Komora zasuw – 100,00%

2.7  Ciąg ściekowy: komora zasuw – istniejący kolektor – 100,00%

2.8  Ciąg ściekowy: reaktor biologiczny – pompownia pośrednia – 100,00%

2.9  Ciąg osadowy: bioreaktor MBR – istniejący ciąg osadowy – 0,00%

2.10    Kolektor sprężonego powietrza: hala dmuchaw – reaktor biologiczny – 0,00%

2.11    Zablokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania osadu – 0,00%

2.12    Zbiornik uśredniający – 23,40 %

2.13    Hala dmuchaw – 78,30 %

2.14    Hala odwodnienia osadu – 0,00%

2.15    Biofiltr – 0,00%

2.16    Magazyn osadu – 2,56%

2.17    Reaktor biologiczny – komora osadu – 78,76 %

2.18    Bioreaktor membranowy MBR – 0,00%

2.19    Rozruch oczyszczalni – 0,00%

 

3. Instalacje elektryczne – 22,89%

 

Stan realizacji inwestycji na 30.09.2012 roku (procent wykonania wg harmonogramu)

 

 1. Roboty budowlane – 97,21 %

1.1  Zbiornik reaktora MBR – 100,00%

1.2  Zbiornik sita – 100,00%

1.3  Zbiornik istniejący (reaktor biologiczny) – 100,00%

1.4  Ściana + fundament prasy – 100,00%

1.5  Magazyn osadu – 100,00%

1.6  Komora pomiarowa – 100,00%

1.7  Płyta fundamentowa pod biofiltr – 100,00%

1.8  Pompownia główna – 0,00%

1.9  Zbiornik wtórny – 0,00%

 1. Sieci i instalacje technologiczne – 50,83 %

2.1  Komora pomiarowa – 100,00 %

2.2  Pompownia pośrednia – 100,00 %

2.3  Pompownia główna – 94,69 %

2.4  Sekwencyjny reaktor z osadem czynnym – 100,00%

2.5  Studzienka ściekowa S1 – 0,00

2.6  Komora zasuw – 100,00%

2.7  Ciąg ściekowy: komora zasuw – istniejący kolektor – 100,00%

2.8  Ciąg ściekowy: reaktor biologiczny – pompownia pośrednia – 100,00%

2.9  Ciąg osadowy: bioreaktor MBR – istniejący ciąg osadowy – 0,00%

2.10    Kolektor sprężonego powietrza: hala dmuchaw – reaktor biologiczny – 100,00%

2.11    Zablokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania osadu – 96,43 %

2.12    Zbiornik uśredniający – 23,40 %

2.13    Hala dmuchaw – 100,00 %

2.14    Hala odwodnienia osadu – 0,00%

2.15    Biofiltr – 57,67 %

2.16    Magazyn osadu – 94,88 %

2.17    Reaktor biologiczny – komora osadu – 100,00 %

2.18    Bioreaktor membranowy MBR – 36,19 %

2.19    Rozruch oczyszczalni – 0,00%

 

3. Instalacje elektryczne – 42,89 %

 

Stan realizacji inwestycji na 31.12.2012 roku (procent wykonania wg harmonogramu)

 

 1. Roboty budowlane – 100,00%

1.1  Zbiornik reaktora MBR – 100,00%

1.2  Zbiornik sita – 100,00%

1.3  Zbiornik istniejący (reaktor biologiczny) – 100,00%

1.4  Ściana + fundament prasy – 100,00%

1.5  Magazyn osadu – 100,00%

1.6  Komora pomiarowa – 100,00%

1.7  Płyta fundamentowa pod biofiltr – 100,00%

1.8  Pompownia główna – 100,00%

1.9  Zbiornik wtórny – 100,00%

 1. Sieci i instalacje technologiczne – 92,39 %

2.1  Komora pomiarowa – 100,00 %

2.2  Pompownia pośrednia – 100,00 %

2.3  Pompownia główna – 100,00%

2.4  Sekwencyjny reaktor z osadem czynnym – 100,00%

2.5  Studzienka ściekowa S1 – 100,00%

2.6  Komora zasuw – 100,00%

2.7  Ciąg ściekowy: komora zasuw – istniejący kolektor – 100,00%

2.8  Ciąg ściekowy: reaktor biologiczny – pompownia pośrednia – 100,00%

2.9  Ciąg osadowy: bioreaktor MBR – istniejący ciąg osadowy – 100,00%

2.10    Kolektor sprężonego powietrza: hala dmuchaw – reaktor biologiczny – 100,00%

2.11    Zablokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania osadu – 100,00%

2.12    Zbiornik uśredniający – 23,40 %

2.13    Hala dmuchaw – 100,00 %

2.14    Hala odwodnienia osadu – 98,64%

2.15    Biofiltr – 100,00%

2.16    Magazyn osadu –100,00%

2.17    Reaktor biologiczny – komora osadu – 100,00 %

2.18    Bioreaktor membranowy MBR – 96,42 %

2.19    Rozruch oczyszczalni – 0,00%

 

3. Instalacje elektryczne – 90,00 %

Stan realizacji inwestycji na 31.03.2013 roku (procent wykonania wg harmonogramu)

 

 1. Roboty budowlane – 100,00%

1.1  Zbiornik reaktora MBR – 100,00%

1.2  Zbiornik sita – 100,00%

1.3  Zbiornik istniejący (reaktor biologiczny) – 100,00%

1.4  Ściana + fundament prasy – 100,00%

1.5  Magazyn osadu – 100,00%

1.6  Komora pomiarowa – 100,00%

1.7  Płyta fundamentowa pod biofiltr – 100,00%

1.8  Pompownia główna – 100,00%

1.9  Zbiornik wtórny – 100,00%

 1. Sieci i instalacje technologiczne – 96,99 %

2.1  Komora pomiarowa – 100,00 %

2.2  Pompownia pośrednia – 100,00 %

2.3  Pompownia główna – 100,00%

2.4  Sekwencyjny reaktor z osadem czynnym – 100,00%

2.5  Studzienka ściekowa S1 – 100,00%

2.6  Komora zasuw – 100,00%

2.7  Ciąg ściekowy: komora zasuw – istniejący kolektor – 100,00%

2.8  Ciąg ściekowy: reaktor biologiczny – pompownia pośrednia – 100,00%

2.9  Ciąg osadowy: bioreaktor MBR – istniejący ciąg osadowy – 100,00%

2.10    Kolektor sprężonego powietrza: hala dmuchaw – reaktor biologiczny – 100,00%

2.11    Zablokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania osadu – 100,00%

2.12    Zbiornik uśredniający – 100,00%

2.13    Hala dmuchaw – 100,00 %

2.14    Hala odwodnienia osadu – 99,09 %

2.15    Biofiltr – 100,00%

2.16    Magazyn osadu –100,00%

2.17    Reaktor biologiczny – komora osadu – 100,00 %

2.18    Bioreaktor membranowy MBR – 98,45 %

2.19    Rozruch oczyszczalni – 0,00%

 

3. Instalacje elektryczne – 90,00 %

 

Stan realizacji inwestycji na 28.06.2013 roku (procent wykonania wg harmonogramu)

 

 1. Roboty budowlane – 100,00%

1.1  Zbiornik reaktora MBR – 100,00%

1.2  Zbiornik sita – 100,00%

1.3  Zbiornik istniejący (reaktor biologiczny) – 100,00%

1.4  Ściana + fundament prasy – 100,00%

1.5  Magazyn osadu – 100,00%

1.6  Komora pomiarowa – 100,00%

1.7  Płyta fundamentowa pod biofiltr – 100,00%

1.8  Pompownia główna – 100,00%

1.9  Zbiornik wtórny – 100,00%

 1. Sieci i instalacje technologiczne – 100,00 %

2.1  Komora pomiarowa – 100,00 %

2.2  Pompownia pośrednia – 100,00 %

2.3  Pompownia główna – 100,00%

2.4  Sekwencyjny reaktor z osadem czynnym – 100,00%

2.5  Studzienka ściekowa S1 – 100,00%

2.6  Komora zasuw – 100,00%

2.7  Ciąg ściekowy: komora zasuw – istniejący kolektor – 100,00%

2.8  Ciąg ściekowy: reaktor biologiczny – pompownia pośrednia – 100,00%

2.9  Ciąg osadowy: bioreaktor MBR – istniejący ciąg osadowy – 100,00%

2.10    Kolektor sprężonego powietrza: hala dmuchaw – reaktor biologiczny – 100,00%

2.11    Zablokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania osadu – 100,00%

2.12    Zbiornik uśredniający – 100,00%

2.13    Hala dmuchaw – 100,00 %

2.14    Hala odwodnienia osadu – 100,00 %

2.15    Biofiltr – 100,00%

2.16    Magazyn osadu –100,00%

2.17    Reaktor biologiczny – komora osadu – 100,00 %

2.18    Bioreaktor membranowy MBR – 100,00 %

2.19    Rozruch oczyszczalni – 50,00%

 

3. Instalacje elektryczne – 100,00 %

 

Stan realizacji inwestycji na 30.09.2013 roku (procent wykonania wg harmonogramu)

 

 1. Roboty budowlane – 100,00%

1.1  Zbiornik reaktora MBR – 100,00%

1.2  Zbiornik sita – 100,00%

1.3  Zbiornik istniejący (reaktor biologiczny) – 100,00%

1.4  Ściana + fundament prasy – 100,00%

1.5  Magazyn osadu – 100,00%

1.6  Komora pomiarowa – 100,00%

1.7  Płyta fundamentowa pod biofiltr – 100,00%

1.8  Pompownia główna – 100,00%

1.9  Zbiornik wtórny – 100,00%

 1. Sieci i instalacje technologiczne – 100,00 %

2.1  Komora pomiarowa – 100,00 %

2.2  Pompownia pośrednia – 100,00 %

2.3  Pompownia główna – 100,00%

2.4  Sekwencyjny reaktor z osadem czynnym – 100,00%

2.5  Studzienka ściekowa S1 – 100,00%

2.6  Komora zasuw – 100,00%

2.7  Ciąg ściekowy: komora zasuw – istniejący kolektor – 100,00%

2.8  Ciąg ściekowy: reaktor biologiczny – pompownia pośrednia – 100,00%

2.9  Ciąg osadowy: bioreaktor MBR – istniejący ciąg osadowy – 100,00%

2.10    Kolektor sprężonego powietrza: hala dmuchaw – reaktor biologiczny – 100,00%

2.11    Zablokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania osadu – 100,00%

2.12    Zbiornik uśredniający – 100,00%

2.13    Hala dmuchaw – 100,00 %

2.14    Hala odwodnienia osadu – 100,00 %

2.15    Biofiltr – 100,00%

2.16    Magazyn osadu –100,00%

2.17    Reaktor biologiczny – komora osadu – 100,00 %

2.18    Bioreaktor membranowy MBR – 100,00 %

2.19    Rozruch oczyszczalni – 100,00%

 

3. Instalacje elektryczne – 100,00 %